HOTLINE: 0938033396
Mật rỉ

Mật rỉ là gì

Mật rỉ là gì

02/06/2013


Mật rỉ hay rỉ mật, mật rỉ đường, rỉ đường còn được gọi ngắn gọn là mật, trong tiếng Anh, rỉ mật được gọi là molasses

Xem thêm ››