Mật rỉ

Mật rỉ là gì

Mật rỉ là gì

02/06/2013


Mật rỉ hay rỉ mật, mật rỉ đường, rỉ đường còn được gọi ngắn gọn là mật, trong tiếng Anh, rỉ mật được gọi là molasses

Xem thêm ››

HOTLINE: 0938033396