Đường RS

Đường kính trắng, Đường cát trắng, Đường cát

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đường RS loại 50kg: RS Juna, RS Ninh Hòa, RS Nước Trong, RS Trà Vinh, RS Bến Tre, RS Phan Rang…