Đường Khác

Đường Phèn là gì

Đường Phèn là gì

18/10/2014


Đường phèn là loại đường được làm từ đường mía, Đường phèn còn gọi là băng đường, tên khoa học là Saccharose (sucrose). Thành phần hóa học: chủ yếu là saccharose, có thể phân giải thành glucose và fructose.

Xem thêm